Ceanncheathrú

Ros Cré

Civil-Defence-Building-Roscrea

Tá ceanncheathrú na Cosaint Sibhialta sa Bheannach Mhór, Ros Cré, Co. Thiobraid Árainn.

Bíonn na hoifigí ar oscailt ó 09:15 go dtí 17:30 ón Luain go dtí An Aoine.

Ag ceanncheathrú na Cosaint Sibhialta tá:

  • An Coláiste Traenála
  • An Rannóg Airgeadais agus Soláthair
  • an Rannóg um Pleanáil agus Beartas

Ina dteannta iad sin thuas luaite tá seomraí leachta mór agus cúpla seomraí ranga eile. I rith na bliana tagann saorálaí go Ros Cré chun traenáil a dhéanamh. Dé gnáth déantar na cúrsaí seo ag leibhéal ’an teagascóir’. Foghlaimíonn na saorála scileanna a thugann siad ar ais leo go dtí an leibhéal áitiúl.

Cosaint Shibhialta, An Bheannach Mhór, Ros Cré, Co. Thiobraid Árann

Príomhuimhir theileafóin: 045-49200

Ríamhphost: civildefence@defence.ie

Idirlíon: www.civildefence.ie

View on Google Maps

 

IONAD OILIÚNA PHOENIX

trainingcentre

Tá ionad oiliúna ag an gCosaint Sibhialta taobh thiar de Theach Ráth an tSratha, Páirc an Fhionnuisce, Baile Átha Cliath. Ba é Teach Rath an tSratha ceanncheathrú na Chosaint Shibhialta sula d’aistrigh sé go dtí Rós Cré, Co. Tiobraid Árainn.

Tá áit cónaithe le spás do scór dhuine san ionad oiliúna. Ina dteannta sin tá seomraí léachta, seomra bia agus áit úineasa le fáil san ionad. Tá raon traenála allamuigh,( a bhí deartha mar shráid inar phléasc buama nuair a tógadh é I dtosach)ait ina féidir le duine cleachtadh a dhéanamh ar sainteicnicí. Le déanaí déanadh athchóirigh ar an raon traenála agus cuireadh gnéithí nua leis.

Úsáideann Comhlachtaí Poiblí cosúil leis na Gardaí Síochána, An Airm an tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta agus Briogáid Dóiteán B.A.C.an ionad nuair atá se le fáil.

Cosaint Shibhialta
Ionad Oiliúna Fionnuisce,
Páirc an Fhionnuisce,
B.A.C 8

Príomhuimhir theileafóin:  01 6742002/6742003

Facs: 01 6779913

Ríomhphost: civildefence@defence.ie

View on Google Maps