Údaráis Áitiúla

Custom-Hse-6

Is é an tÚdarás Áitiúil atá freagrach as seirbhísí Cosanta Sibhialta a chur ar fáil go háitiúil tríd an tOifigeach Cosanta Sibhialta, fostaí lánaimseartha de chuid an údarás. Tacaíonn gach údarás áitiúil leis an bpróiseas seo tríd an bonneagar cuí a chur ar fáil, sé sin oifig, ionad oiliúna/cruinnithe, áiseanna stórála do threalamh ‘s feithiclí, agus a leithéidí.

Clúdaíonn an Roinn Cosanta 70% den chaiteachas neamh-chaipitiúil agus an tÚdarás Áitiúil an 30% eile.

Cláraíonn baill le h-eagraíocht náisiúnta Cosanta Sibhialta ach feidhmíonn siad is i measc a bpobal áitiúil.